Ανακοίνωση ημερομηνίας πραγματοποίησης δημόσιας κλήρωσης για ορισμό εκπροσώπων πρόχειρων διαγωνισμών, παραλαβής, καταστροφής-διαγραφής, παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης και παραλαβής διδακτικών σημειώσεων του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.


ανακοίνωση κλήρωσης για Επιτροπές 2022