Σχηματική αποτύπωση συμμετοχής στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΔΠΘ


https://protocol.staff.duth.gr/el/Document/1271/9638854/Files/1026414/%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82.jpg

https://protocol.staff.duth.gr/el/Document/1271/9638854/Files/1026416/%CE%A6%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82.jpg

https://protocol.staff.duth.gr/el/Document/1271/9638854/Files/1026415/%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%91.jpg