Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ με τίτλο “Χειρουργική Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος”


ΠΜΣ ΗΧΠ – προκήρυξη