Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 στο Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος ΜΒ&Γ του ΔΠΘ με τίτλο «Λοιμώδη Νοσήματα Διεθνής Ιατρική από το εργαστήριο στην κλινική πράξη »


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

FINAL Afisa DPMS 21.9.21-1