Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ 21179)


πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21179