Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Εντατική Θεραπεία και Υπολογιστική Ιατρική” (ΑΡΡ 21380)


Ορισμός Εισηγητκής Επιτροπής – ΑΡΡ 21380