Ανακοίνωση – Βεβαίωση Περάτωσης


Βεβαιώσεις Περάτωσης

Oι υποψήφιοι πτυχιούχοι της περιόδου Ιουνίου 2021 θα μπορούν να κατεβάσουν τη Βεβαίωση Περάτωσης ψηφιακά υπογεγραμμένη από τη σελίδα https://students.duth.gr από την Τετάρτη 28-07-2021 και ώρα 8.00 π.μ.

 

Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων

Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα

Τηλ. : 2551030912

E-mail : sresta@admin.duth.gr

 

 

Βουγιατζή Ευανθία

Τηλ. : 2551030913

E-mail : evougiat@admin.duth.gr