Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στέγασης προπτυχιακών φοιτητών Β΄ έτους 2020-2021 των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β΄ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΑΕΜ. -1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-1