Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 21177)


Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21177