Αλληλοδιδακτική Θεματική Ομάδα Εργασίας «Ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στα ΠΠΣ του ΔΠΘ»


Αλληλοδιδακτική Θεματική Ομάδα Εργασίας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_θέμα8