Επικύρωση των αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων στο Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021


επικύρωση εποτελεσμάτων – Κατατακτήριες 2020-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ