Ανανέωση της σύμβασης ακαδημαϊκού υποτρόφου κας Θεοδώρας- Ελευθερίας Δευτεραίου στο Εργαστήριο Ιστολογίας -Εμβρυολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.


Ανανέωση σύμβασης Δευτεραίου.pdf-1