Προκήρυξη δύο θέσεων μελών ΔΕΠ /Αιματολογία( ΑΡΡ 22349) και Ορθοπαιδική (ΑΡΡ 22346)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ-1