Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου του κ. Χρήστου Αργυρίου, υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ 21137)


ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21137