Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου του κ. Χρήστου Τσαλικίδη, υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 21432)


ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21432