Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου του κ. Χρήστου Τσαλικίδη, υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 21432)


Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21432