Πρόσκληση του ΕΣ για ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου του κ. Χρήστου Αργυρίου, υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητλή, στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ21137)


Πρόσκληση για ορισμό Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 21137