Π.Μ.Σ. “Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία” – Εξεταστική διαδικασία εαρινού εξαμήνου


Αγαπητοί/ές φοιτητές/ήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση των μαθημάτων του B’ εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω της ασύγχρονης πλατφόρμας τηλε-εκπαίδευσης του ΔΠΘ (https://eclass.duth.gr/) την Κυριακή 6/6/2021 και ώρα  10.00 – 12.00 (6 ερωτήσεις για κάθε μάθημα).

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι έχετε εγγραφεί στα μαθήματα του Β’ εξαμήνου στο e-class ώστε να προστεθείτε στην ομάδα χρηστών, διαφορετικά δεν θα έχετε πρόσβαση στα θέματα.

Εφαρμοσμένη Μαγνητική και Αξονική Τομογραφία
Απεικονιστικές προσεγγίσεις στην Ιστολογία και Εμβρυολογία
Εφαρμοσμένη Βιοστατιστική
Απεικόνιση παθήσεων βυθού
Απεικόνιση κερατοειδή
Απεικόνιση γλαυκωματικής οπτικοπάθειας

Την ώρα έναρξης της εξέτασης θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα θέματα από τα εργαλεία ασκήσεων του κάθε μαθήματος με τίτλο “Εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2021”.

Καθ’ όλη τη διάρκεια  της εξέτασης θα πρέπει να βρίσκεστε συνδεδεμένοι στο Microsoft Teams και απαιτείται η χρήση κάμερας από τους συμμετέχοντες.
– Microsoft Teams meeting

Δημήτρης Αγγελώνιας
Γραμματεία Π.Μ.Σ.