Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων ΔΕΠ /Παιδιατρική –Παιδιατρική Γαστρεντερολογία (ΑΡΡ 21910), Ιστολογία -Εμβρυολογία ( ΑΡΡ 21906) , Μαιευτική –Γυναικολογία – Εμβρυομητρική Ιατρική (ΑΡΡ 21908) και Ορθοπαιδική (ΑΡΡ 21909)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ