Συγκρότηση ΕΣ για τη μονιμοποίηση του κ. Χρήστου Τσαλικίδη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 21432)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 21432