Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ., για την τριετία από 1-9-2021 έως 31-8-2024


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΕΥ.pdf

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση υποψηφιότητας για αξίωμα Κοσμήτορα