Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή ΤΧ