Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Μ-ΚΕ