Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή ΤΕΠ