Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


Προκήρυξη εκλογής Διευθυντή Λ-ΚΕ