Πρόσκληση του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για τη μονιμοποίηση της κας Κωνσταντίας Κανταρτζή στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Νεφρολογία” (ΑΡΡ:20036)


Πρόσκληση μονιμοποίησης – ΑΡΡ 20036