Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.


Διαγνωστικός έλεγχος για κορωνοϊο

Δήλωση αρνητικού αποτελέσματoς Covid-19