Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19831)


Συγκρότηση – ΑΡΡ 19831