Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Γενική Χειρουργική” (ΑΡΡ 19768)


Συγκρότηση – ΑΡΡ 19768