Συγκρότηση ΕΣ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Δημόσια Υγιεινή-Κοινωνική Ιατρική-Ιατρική της Εργασίας” (ΑΡΡ 19827)


Συγκρότηση – ΑΡΡ 19827