Ανάκληση απόφασης της Συνέλευσης που αφορά στον ορισμό 3μελούς συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Γιωργίου Νάϊφα


Ανάκληση απόφαση έναρξης ΔΔ – Νάιφας.pdf-2