Πρόσκληση στην αριθ. 12/8 Απριλίου 2021 συνεδρίαση του ΕΣ για τη μονιμοποίηση της κας Πελαγίας-Παρασκευής Χλωροπούλου στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Αναισθησιολογία” (ΑΡΡ:19367)


Πρόσκληση Αναισθησιολογία.pdf-1