Πρόσκληση στην αριθ. 11/8 Απριλίου 2021 συνεδρίαση του ΕΣ για τη μονιμοποίηση του Χαράλαμπου Παπαγόρα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ρευματολογία”(ΑΡΡ 19366)


Πρόσκληση Ρευματολογία.pdf-1