Πρόσκληση στην αριθμ. 10/8 Απριλίου 2021 συνεδρίαση του ΕΣ για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ψυχιατρική-Ψυχογηριατρική” (ΑΡΡ:17934)


Πρόσκληση Ψυχιατρική – Ψυχογηριατρική.pdf-1