Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου της κας Κωνσταντίας Κανταρτζή, υποψηφίας για μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας, στο γνωστικό αντικείμενο “Νεφρολογία” (ΑΡΡ 20036)


Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 20036