Βεβαιώσεις Περάτωσης


Βεβαιώσεις περάτωσης για τους υποψήφιους πτυχιούχους της περιόδου Φεβρουαρίου 2021 θα αποσταλούν

στα ιδρυματικά τους e-mail την Τετάρτη 10-03-2021 από τις 9.00 π.μ.

 

 

Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων

 

Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα

Τηλ. : 2551030912

E-mail : sresta@admin.duth.gr

  

Βουγιατζή Ευανθία

Τηλ. : 2551030913

E-mail : evougiat@admin.duth.gr