Ορισμός εισηγητικής επιτροπής για την αποτίμηση του έργου της κας Κωνσταντίας Κανταρτζή υποψήφιας για μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας, στο γνωστικό αντικείμενο “Νεφρολογία” (ΑΡΡ 20036)


Ορισμός εισηγητικής Νεφρολογία.pdf