Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη μονιμοποίηση της κας Κωνσταντίας Κανταρτζή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Νεφρολογία” (ΑΡΡ 20036)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 20036