Ορισμός εισηγητικής επιτροπής για την αποτίμηση του έργου του κ. Χαράλαμπου Παπαγόρα, υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ρευματολογία” (ΑΡΡ:19366)


Ορισμός εισηγητικής επιτροπής – ΑΡΡ 19366