Ορισμός εισηγητικής επιτροπής για την αποτίμηση του έργου της κας Πελαγίας-Παρασκευής Χλωροπούλου, υποψηφίας για μονιμοποίηση στη βαθμίδα τηε Επίκουρης Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Αναισθησιολογία” (ΑΡΡ:19367)


Ορισμός εισηγητικής επιτροπής – ΑΡΡ 19367