Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση 2021-22 | Λίγες ημέρες έμειναν για την υποβολή αιτήσεων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ 2021-22

ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΜΕΙΝΑΝ ΜΕΧΡΙ
ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Υπάρχει μια πόλη αόρατη, που δεν υπάρχει σε κανέναν χάρτη, κι όμως είναι παντού. Αυτή η πόλη ξεκίνησε να χτίζεται το 1978 και μεγαλώνει. Αντί για κτίρια έχει ιδέες, λέξεις και αλγόριθμους. Για δρόμους έχει τις επιστήμες που ξέρουμε, όπως την ιατρική, τη νομική και τη βιολογία, αλλά και τις επιστήμες που θα μάθουμε, τη βιοϊατρική, τη βιοηθική, την τεχνητή νοημοσύνη και τα οικονομικά της καινοτομίας. Σε αυτή την πόλη ζουν εκείνοι που αριστεύουν, δημιουργούν, καινοτομούν και φροντίζουν ώστε η κοινωνία μας να κάνει βήματα προς τα μπροστά. Μια πόλη με 7.317 κατοίκους, τους Υποτρόφους του Ιδρύματος Ωνάση.

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, έως την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021.

Δείτε τους όρους και προϋποθέσεις

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057 ή
μέσω e-mail στο scholarship.applications@onassis.org

Αίτηση για σπουδές στο εξωτερικό

Αίτηση για σπουδές στην Ελλάδα

 

SCHOLARSHIPS CALL FOR
THE ACADEMIC YEAR 2021-22

A FEW DAYS LEFT BEFORE
THE SUBMISSION DEADLINE
ON FEBRUARY 28, 2021

There is an invisible city that appears on no map, and yet is everywhere. This city, whose foundations were laid in 1978, continues to be built. But in place of buildings, it has restless ideas, words and algorithms. And in place of roads, it has the sciences we know – medicine, law, biology, and the like – and the sciences we will come to know – biomedicine, bioethics, artificial intelligence and economics of innovation. This city is inhabited by people who excel and break new ground, applying themselves so that our societies can take steps forward. It is a city of 7,317 inhabitants: all of them Onassis Foundation Scholars.

Applications are being accepted for the Onassis Foundation Scholarship Program – Academic Year 2021-22 until February 28, 2021.

Please read the terms and conditions

Applications and supporting documents can only be submitted online. Scholarships are addressed to candidates who have Greek citizenship and/or nationality or to candidates who have graduated from a Greek university and hold a High School Diploma from Greece, provided that they have a legal residence permit in Greece.

Should you require any assistance or if you have any further queries, please do not hesitate to contact us by telephone:
+30 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057 or by e-mail: scholarship.applications@onassis.org

Application for studies in countries worldwide

Application for studies in Greece

 

ARIONA HELLAS S.A., Galaxia 2, Athens, 11745, GREECE
scholarships@onassis.org

Mας ενδιαφέρει πάντα η γνώμη σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για αυτό το newsletter, για το περιεχόμενό του ή για οτιδήποτε άλλο στείλτε μας email.

We are always interested in your views.
Send us an email if you have any queries about the content of this newsletter, or anything else.