Ορισμός εισηγητικής επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ψυχιατρική-Ψυχογηριατρική” (ΑΡΡ:17934)


Ορισμός εισηγητικής επιτροπής – Ψυχιατρική- Ψυχογηριατρική.pdf-2