Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου της Πελαγίας-Παρασκευής Χλωροπούλου, υποψηφίας για μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Αναισθησιολογία” (ΑΡΡ 19367)


Πρόσκληση ορισμού Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19367