Πρόσκληση του ΕΣ για τον ορισμό 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου του Χαράλαμπου Παπαγόρα, υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Ρευματολογία” (ΑΡΡ 19366)


Πρόσκληση ορισμού Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 19366