Συγκρότηση ΕΣ για τη μονιμοποίηση της Πελαγίας-Παρασκευής Χλωροπούλου στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας, στο γνωστικό αντικείμενο “Αναισθησιολογία” (ΑΡΡ 19367)


Συγκρότηση ΕΣ – ΑΡΡ 19367