Προκήρυξη τριών θέσεων ΔΕΠ / Πλαστική Χειρουργική (ΑΡΡ 19767), Γενική Χειρουργική (ΑΡΡ 19768) και Γενική Χειρουργική (ΑΡΡ 19769)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ- ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, ΓΕΝ.ΧΕΙΡ