Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου της κας Χριστίνας Τσίγαλου, υποψηφίας για μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική-Μοριακή Μικροβιολογία” (ΑΡΡ 18625)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 18625