Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αποτίμηση του έργου του κ. Ιωάννη Μητρούλη, υποψηφίου για μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ 18513)


Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 18513