Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση του κ. Ιωάννη Μητρούλη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Παθολογία” (ΑΡΡ:18513)


Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής_ Παθολογία.pdf-1