Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής επιτροπής για τη μονιμοποίηση της κας Χριστίνας Τσίγαλου στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατρική -Μοριακή Μικροβιολογία” (ΑΡΡ:18625)


Πρόσκληση ΕΣ για τον ορισμό εισηγητικής_ Ιατρική -Μοριακή Μικροβιολογία.pdf-1